Cincinnati

Công ty Đồng hồ Cincinnati được thành lập vào năm 2016 bởi Rick Bell và Mark Stegman với mục tiêu sản xuất những chiếc đồng hồ được thiết kế đẹp và trang nhã, đồng thời hỗ trợ các tổ chức cộng đồng có ý nghĩa tại địa phương.

Đồng hồ của Cincinnati Watch Company đã cung cấp tiền cho các tổ chức quan trọng của Mỹ như Trung tâm Bảo tàng Cincinnati tại Union Terminal, Freestore Foodbank và Bảo tàng Tri-State Warbird.

Showing the single result