Đồng hồ Hemel

Hemel Watches (Hemel, LLC) là thương hiệu đồng hồ của Mỹ có trụ sở tại Thành phố New York do Marvin Menke, người sáng lập công ty vào năm 2012. Marvin đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng thương hiệu đồng hồ nhỏ thông qua một nhóm dành cho các thương hiệu đồng hồ nhỏ trên Facebook.

“Hemel” là từ tiếng Hà Lan có nghĩa là “bầu trời”. Những chiếc đồng hồ này mang phong cách quân đội , cổ điển.

Showing all 3 results